پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی بر عملکرد مالی موسسه

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت قسمتی از متن پایان نامه : معیارهای ارزیابی شرکت معیار اول – سود همانطور که قبلاً گفته شده طبق مدل حسابداری ارزش Read more…

By 92, ago