پایان نامه

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران قسمتی از متن پایان نامه : سودآوری و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه درباره نقش بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع پیشگفتار: عملکرداز جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات Read more…

By 92, ago