دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی):

کارراهه یعنی پست‌ها، جایگاه‌ها ومشاغل متوالی که یک فرد در دوران زندگی کاری‌اش عهده دار می گردد.

درکارراهه یا مسیر شغل هر فرد چهار مرحله هست:

1-کشف، 2- برقراری یا استقرار، 3 – شغل‌های میان راه و 4- شغل‌های آخرین

ازدیدگاه مدیریت، فرآیند تدوین کارراهه برای افراد (یا تعیین مسیر شغلی آنان) وسیله ای می باشد برای بهبود یا حداقل حفظ بهره وری کارکنان و آماده سازی آن‌ها برای تغییر شرایط کار آن‌ها در جایگاه سازمانی.

تدوین مسیر شغلی یا کارراهه متضمن چند موضوع می باشد: مشاوره شغلی، ترسیم مسیر شغلی، سیستم اطلاعات شغلی، برنامه ریزی نیروی انسانی، سنجش دوره ای مهارت‌های شغلی فرد، آموزش افراد و کمک به افرادی که توانایی‌های شغلی‌شان کم یا ضعیف می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سه پیش شرط ضروری جهت اجرای اثر بخش فعالیت‌های مربوط به تدوین کار راهه کارکنان عبارت می باشد از:

اول: هماهنگی این فعالیت‌ها با سایر فعالیت‌های مدیرت منابع انسانی

دوم: مشارکت فعال سرپرستان درطراحی واجرای کارراهه کارکنان

سوم: فراهم آوردن دسترسی برای همه کارکنان به مزایا وخدمات

تدوین کارراهه وترسیم مسیر شغلی متضمن متناسب سازی و تطابق سه عنصر می باشد: فرد، سازمان و فرهنگ محیطی گسترده تر، به همین ترتیب مدیریت درصورتی می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند که چرخه زندگی افراد نیازهای سازمان وجامعه وهنجارها وارزش های فرهنگ عمومی وفراگیر را در نظر داشته باشد. در تلفیق این سه زمینه بایستی عوامل زیر درنظر گرفته گردد:

اول– تفکیک و فرق بین دو دیدگاه درونی (ذهنی) وبیرونی (عینی) کارراهه ورابطه بین آن‌ها

دوم– شناخت ودرک فرد در تمامی پهنه زندگی او درخلال عمرش

سوم– نیاز به در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تدوین کار راهه ومسیر شغلی درتعامل با موضوعات مربوط به رشد و بالندگی فرد در زندگی خانوادگی او (پرداختچی، 1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد