دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول ومبانی کیفیت زندگی کاری:

لونیلسون وبراتون پنج اصل کیفیت زندگی کاری را به تبیین زیر مطرح کرده‌اند:

 • اصل اتمام یا اکمال یعنی انجام تمام کارها و وظایف ضروری برای تکمیل یک محصول یا یک فرآیند به نحوی که نیاز اجتماعی ونیاز موفقیت متصدی شغل ارضاء گردد
 • اصل ادغام کنترل ومراقبت سازمانی یا کنترل ومراقبت توسط خود کارکنان به‌طوری که کارکنان نسبت به کیفیت خدمات و یا کالاهایی که تولید کرده وارایه می‌دهند، احساس مسئولیت کنند.
 • اصل تنوع وظایف که برآن اساس کارکنان طیف گسترده ای از مهارت‌های خود را جهت انجام کار مورد بهره گیری قرار می‌دهند ولذا انعطاف پذیری شغل و وظیفه امکان پذیر می گردد.
 • خود تنظیمی سرعت کار و برخورداری کارکنان از اختیار لازم جهت انتخاب بعضی از روش‌ها وترتیبات کاری.
 • ساختار شغلی که تعامل وهمکاری را بین کارکنان مقدور سازد و تسهیل کند.

مولان (1996) مبانی فرهنگ کیفیت زندکی کاری را چنین تبیین می‌دهد:

 • مشاغل چالش انگیزتر، رضایت بخش تر و اثر بخش تر برای همه کارکنان.
 • فرآیند مشارکت فعالانه کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمان به‌طوری که از این امر احساس رضایت کرده وبه آن افتخار نمایند وخودر آ در موفقیت و شکست سازمان سهیم بدانند.

فلسفه ای که طبق آن کارکنان، سرمایه اصلی سازمان محسوب شوندکه می‌توانند با در اختیار گذاشتن دانش، مهارت و تجربیات وتعهدات خود موجب پیشرفت و موفقیت سازمان شوند. (نیرویی، 1382)

 

2-1-7- کیفیت زندگی کاری ودوایرکیفیت:

بعضی ازصاحب نظران، کیفیت زندگی کاری را مترادف با دوایر کیفیت می‌دانند. ازجمله میل کوویچ و بودرو عقیده دارند که کیفیت زندگی کاری یا دوایر کیفیت از این شناخت ناشی می گردد که قبول کنیم. کارکنان غیر مدیریتی سازمان که آموزش‌های لازم و مناسب را در ارتباط با شغل و وظایف محوله دیده‌اند، واجد شرایط ترین افرادی هستند که معضلات ناشناخته مرتبط با کیفیت محصول یا خدمات را تشخیص می‌دهند وچگونگی مرتفع ساختن آن را پیشنهاد می‌کنند.

گرین برگ و بارون (1997) دراین زمینه اظهار می‌کنند که دوایر کیفیت رویکردی می باشد برای بهبود کیفیت زندگی کاری دوایر کیفیت، گروه‌های داوطلبانه ای متشکل از کارکنان هستند که به‌گونه مرتب نشست‌هایی را برگزارمیکنند تا مسائل مربوط به کیفیت کاری که انجام می‌دهند و شرایطی که در آن کارها انجام می گردد را تعیین کرده ومرتفع نمایند.

رالینسون و برادفیلد (1998) نیز دوایر کیفیت را بخش جدایی ناپذیر کیفیت زندگی کاری می‌دانند و ویژگی‌های دوایر کیفیت را بدین تبیین برمی شمرند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

 • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد