دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه لاولر:

لاولر به کیفیت زندگی کاری به‌عنوان وسیله ای برای بهبود روابط مدیریت و کارکنان می‌نگرد به همین دلیل پیشنهاد می کند از پروژه‌های کیفیت زندگی کاری برای افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان بهره گیری گردد. مهم‌ترین مشخصات پروژه‌های کیفیت زندگی کاری از نظر لاولر به تبیین زیر می باشد:

 • ساختار کمیته مشترک
 • قرارداد
 • اهداف شامل:
 • اهداف اتحادیه‌ها
 • اهداف مدیریت
 • اهداف مشترک
 • جدایی مذاکرات دسته جمعی از کیفیت زندگی کاری
 • برنامه‌ها با پروژه‌های اشتراکی آزمایشی، به این معنی که پروژه‌های کیفیت زندگی کاری معمولاً” کار خود را با پروژه‌های آزمایشی آغاز می‌نمایند.
 • برنامه‌های آموزش کیفیت زندگی کاری
 • سطوح تغییر
 • تسهیل کنندگان شخص ثالث

لاولر عقیده دارد که بهره گیری از روش‌های جامعه شناسی کمک‌های برجسته ای به کیفیت زندگی کاری کرده‌اند. این روش‌ها از طریق روانشناسان اجتماعی به مرحله اجرا در می‌آیند و بدینوسیله کوشش می گردد تا ماهیت عقلایی گرایی در حیات سازمان روشن گردد. ) رودکی، 1385 (

 

2-1-8-6- نظریه میلز:

میلز به کیفیت زندگی کاری به‌عنوان ابزاری برای توسعه انسانی می‌نگرد و اگر چه اصولاً” گاهی اوقات نیز بین این دو تفاوتی قائل نمی‌گردد. به عقیده میلز این حوزه جدید به متغیرها و عناصر زیر توجه خاص دارد و کوشش بر آن می باشد که با تغییراتی در آن‌ها بهبود کیفیت زندگی کاری برای نیروی انسانی محقق گردد.

 • هنر و علم ارتباطات سازمانی
 • فنّاوری مؤثر کار
 • احساس کارکنان در مورد خود و کارشان
 • امنیت
 • سیستم‌های پاداش مناسب
 • سیستم‌های حقوق و دستمزد
 • برداشت نیروی کار از انگیزه‌های مدیریت و ظن مدیریت از انگیزه‌های نیروی کار
 • افت بهره وری اقتصادی و تأثیر آن بر روی تورم و رکود
 • بیکاری گسترده نیروی کار و تأثیر آن بر روی رویه‌های کار

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

 • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد